Η εισαγωγή στην εφαρμογή γίνεται μόνο από τον Internet Explorer