όροι χρήσης και πολιτική προστασίαςΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όπου

Διαχειριστής: Ευθυμία Μπότουλα
Υπεύθυνος Ποιότητας: Αλέξανδρος Χαλιάσος
Γραμματεία: Λία Μοίρα

Εταίροι του ΕΣΕΑΠ: Οθων Παναγιωτάκης, Ευτυχία Αναγνώστου-Κακαρά, Ζεράρ Ζουλιέν και ο Εκπρόσωπος της ΕΕΚΧ-ΚΒ (σήμερα η Ε. Μπότουλα). Επί πλέον, από το 2011 εισήλθαν ως εταίροι οι συνάδελφοι: Χαρά Νικολού και Δημήτρης Ρίζος.

Επιστημονική Επιτροπή: Οθων Παναγιωτάκης, Ευθυμία Μπότουλα, Ευτυχία Αναγνώστου-Κακαρά, Ζεράρ Ζουλιέν, Κατερίνα Ψαρρά, Χαρά Νικολού,  Δημήτρης Ρίζος, Αλέξανδρος Χαλιάσος, Χρήστος Κρούπης, Κώστας Μακρής, Αγγελος Ευαγγελόπουλος, Χρύσανθος Μητρόπουλος, Νίκος Νίτσος. 
 
Καταληκτικές Ημερομηνίες
Υποβολής Αποτελεσμάτων___________________________

 
 

TUV HELLAS
 
Copyright © 2010 - ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΣΕΑΠ
ΕΣΕΑΠ - Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα - τηλ: 210 - 72 92 403, 210 - 36 45 751, fax: 210 - 72 92 403, e-mail: info@eseap.gr