ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΕΑΠ


 


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1) Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας:

Στα εργαστήρια αποστέλλονται στην αρχή κάθε έτους με courier και σε ισοθερμική συσκευασία με παγοκύστη το σύνολο των δειγμάτων που θα χρησιμοποιήσουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (12 ή 24 ανάλογα με το πρόγραμμα). Στα δείγματα αυτά προσδιορίζουν τις συγκεντρώσεις 23 κλασικών βιοχημικών παραμέτρων (Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση).

Μετά την ανάλυση, τα εργαστήρια γνωστοποιούν στο «ΕΣΕΑΠ» τα αποτελέσματά τους είτε με FAX, συμπληρώνοντας ένα συνημμένο «έντυπο αποτελεσμάτων», είτε μέσω διαδικτύου (Internet) στο οποίο έχουν πρόσβαση πληκτρολογώντας ένα προσωπικό κωδικό.  

Στη συνέχεια το «ΕΣΕΑΠ» επεξεργάζεται στατιστικά τα αποτελέσματα και γνωστοποιεί τα σχετικά πορίσματα σε κάθε εργαστήριο είτε μέσω διαδικτύου, είτε αποστέλλοντας έντυπο φυλλάδιο που περιλαμβάνει 23 έγχρωμες σελίδες, μία για κάθε παράμετρο. Μπορούν επίσης να έχουν άμεση πρόσβαση μέσω διαδικτύου όχι μόνον στη στατιστική επεξεργασία της τρέχουσας αποστολής αλλά και σε προηγούμενες αποστολές ή κύκλους. 

2) Πρόγραμμα HbA1c: Το πρόγραμμα της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c) λειτουργεί στη χώρα μας από το 2007, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 24 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δεκαπενθήμερο.

3) Πρόγραμμα δεικτών καρδιακής βλάβης και CRP: Το πρόγραμμα των δεικτών καρδιακής βλάβης λειτουργεί στη χώρα μας από το 2008, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παραμέτρους: CK, CK-MB mass, CK-MB activity, Τροπονίνη-Τ, Τροπονίνη-Ι, CRP, BNP και pro-BNP. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

4) Πρόγραμμα ορμονών θυρεοειδούς: Το πρόγραμμα των ορμονών του θυρεοειδούς λειτουργεί από το 2010, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παραμέτρους: TSH, FΤ3, FΤ4, T3, T4, TU, ATA, ATG και TBG. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

5) Πρόγραμμα TDM (Therapeutic Drug Monitoring) ή επιπέδων φαρμάκων, για τις μετρήσεις παρακολούθησης επιπέδων θεραπευτικών ουσιών: Το διαδικτυακό αυτό πρόγραμμα λειτουργεί πιλοτικά από το 2011, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει τα παρακάτω φάρμακα: διγοξίνη, φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό οξύ, φαινοβαρβιτάλη, βανκομυκίνη, ακετυλοσαλικυκικό οξύ, παρακεταμόλη και μεθοτρεξάτη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

6)
Ορμόνες Αναπαραγωγής και ειδικές πρωτεΐνες: Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από το 2012 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: FSH, LH, Οιστραδιόλη, Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, HCG (Χοριακή Γοναδοτροπίνη), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), Κορτιζόλη, Total IgE, Φερριτίνη και Φυλλικό οξύ. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

7)
Δείκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί δείκτες): Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από το 2012 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: PSA, Free PSA, CEA (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3, CA 19-9 και TMAB. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

Τα δύο αυτά νέα προγράμματα (6 και 7) διατίθενται και συνδυαστικά με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.