όροι χρήσης και πολιτική προστασίας

Διοργανωτής ΣΔΙ
Αρ. πιστ. 820
ISO/IEC 17043: 2010ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συνδρομές για τη συμμετοχή των εργαστηρίων στο ΕΣΕΑΠ ορίστηκαν για το τρέχον έτος σύμφωνα με τον ακόλουθο τιμοκατάλογο:

1) Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας
(α) Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος):
320,00 + 76,80 (ΦΠΑ)=396,80 €
(β) Μηνιαίο μέσω διαδικτύου (12 αποστολές /έτος): 480,00 + 115,20 (ΦΠΑ)=595,20 €

2) Πρόγραμμα HbA1c
Δεκαπενθήμερο μέσω διαδικτύου (24 αποστολές /έτος):
 300,00+72,00 (ΦΠΑ)=372,00€

3) Πρόγραμμα δεικτών καρδιακής βλάβης & hs-CRP
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος): 340,00 + 81,60 (ΦΠΑ)=421,60 €

4) Πρόγραμμα επιπέδων φαρμάκων
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος):
 310,00 +74,40 (ΦΠΑ)=384,40 €

5) Πρόγραμμα παραγόντων πήξεως
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος): 290,00 + 69,60 (ΦΠΑ)=359,60 €

6) Πρόγραμμα ορμονών θυρεοειδούς
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου
(6 αποστολές /έτος): 330,00 + 79,20 (ΦΠΑ)=409,20 €

7) Πρόγραμμα ορμονών αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος):
 340,00 + 81,60 (ΦΠΑ) = 421,60 €

8) Πρόγραμμα δεικτών νεοπλασίας
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος):
 350,00 + 84,00 (ΦΠΑ) = 434,00 €

 

9) Πρόγραμμα ειδικών πρωτεϊνών
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου
(6 αποστολές /έτος): 330,00 + 79,20 (ΦΠΑ)=409,20 €

10) Πρόγραμμα ανοσολογικών παραμέτρων
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος):
 400,00 + 96,00 (ΦΠΑ) = 496,00 €

 

11) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων Ι (TORCH)
Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος): 
360,00 + 86,40 (ΦΠΑ) = 446,40 €

 

12) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων ΙI (Σε συνεργασία με το MCA Lab Ολλανδίας)
Τριμηνιαίο μέσω διαδικτύου (4 αποστολές των 7 παραμέτρων/έτος με έξι διαφορετικά επίπεδα/παράμετρο).

Η χρέωση γίνεται ανά παράμετρο (1 έως 7) και ανά αποστολή (1 έως 4) με ελάχιστο κόστος ανά παράμετρο (το οποίο αντιστοιχεί στις έξι μετρήσεις της αποστολής που επελέγη): 95,00 + 22,80 (ΦΠΑ) = 117,80 €

 

13) Πρόγραμμα 25 ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (25OHD), σε συνεργασία με το DEQAS UK

Τριμηνιαίο μέσω διαδικτύου (4 αποστολές/έτος Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021): 325,00+ 78,00= 403,00 €

 

14) Πρόγραμμα Ανίχνευσης Μεταλλάξεων γονιδίου EGFR στο ανθρώπινο πλάσμα (υγρή βιοψία)-ROCHE COBAS II
Ετήσιο μέσω διαδικτύου (1 αποστολή/έτος με 10 διαφορετικά επίπεδα):

1600,00+ 384,00 (ΦΠΑ)= 1984,00 €

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ: Τα προγράμματα (6), (7), (8), (9), (10) και (11) μπορούν να παραγγελθούν και συνδυαστικά
με
ειδική τιμή:
Ανά δύο:
                                                              500,00+120,00 (ΦΠΑ) = 620,00
Ανά τρία:                                                              650,00+156,00 (ΦΠΑ) = 806,00

Ανά τέσσερα:                                                       800,00+192,00 (ΦΠΑ) = 992,00

Ανά πέντε:                                                           950,00+228,00 (ΦΠΑ) = 1178,00 €    

Και τα έξι μαζί:                                                   1100,00+264,00 (ΦΠΑ) = 1364,00 €                                      

 


             


         

 

 

          

 
 
Καταληκτικές Ημερομηνίες
Υποβολής Αποτελεσμάτων___________________________


TUV HELLAS
041080063-24/04/2008
 
 
 
 
   
Copyright © 2012 - ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΣΕΑΠ
ΕΣΕΑΠ - Αλωπεκής 47, 106 76 Αθήνα - τηλ: 210 - 72 92 403, 210 - 36 45 751, fax: 210 - 72 92 403, e-mail: info@eseap.gr