ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


           Η σελίδα αυτή παρουσιάζει τα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΣΕΑΠ που ενδιαφέρουν τα εργαστήρια στα πλαίσια της βελτίωσης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων τους καθώς επίσης και στο ενδεχόμενο μελλοντικής πιστοποίησης ή διαπίστευσής τους.


1) Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας (Μηνιαίο ή Διμηνιαίο)


Στα εργαστήρια αποστέλλονται στην αρχή κάθε έτους με courier και σε ισοθερμική συσκευασία με παγοκύστη το σύνολο των δειγμάτων που θα χρησιμοποιήσουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (12 ή 24 ανάλογα με το πρόγραμμα). Στα δείγματα αυτά προσδιορίζουν τις συγκεντρώσεις 25 κλασικών βιοχημικών παραμέτρων (Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνη, Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ, Χολερυθρίνη, Αμεση Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Φωσφόρος, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φωσφατάση, γGT, LDH, CK και Αμυλάση).

Μετά την ανάλυση, τα εργαστήρια γνωστοποιούν στο «ΕΣΕΑΠ» τα αποτελέσματά τους μέσω διαδικτύου (Internet) στο οποίο έχουν πρόσβαση πληκτρολογώντας ένα προσωπικό κωδικό.

Στη συνέχεια το «ΕΣΕΑΠ» επεξεργάζεται στατιστικά τα αποτελέσματα και γνωστοποιεί τα σχετικά πορίσματα σε κάθε εργαστήριο μέσω διαδικτύου. Μπορούν επίσης να έχουν άμεση πρόσβαση μέσω διαδικτύου όχι μόνον στη στατιστική επεξεργασία της τρέχουσας αποστολής αλλά και σε προηγούμενες αποστολές ή κύκλους.

2) Πρόγραμμα HbA1c

Το πρόγραμμα της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c) λειτουργεί στη χώρα μας από το 2007, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 24 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δεκαπενθήμερο.

3) Πρόγραμμα δεικτών καρδιακής βλάβης και hs-CRP:

Το πρόγραμμα των δεικτών καρδιακής βλάβης λειτουργεί από το 2008, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παραμέτρους: CK, CK-MB mass, CK-MB activity, Τροπονίνη-Τ, Τροπονίνη-Ι, hs-CRP, BNP και pro-BNP. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

4) Πρόγραμμα TDM (Therapeutic Drug Monitoring)

ή επιπέδων φαρμάκων, για τις μετρήσεις παρακολούθησης επιπέδων θεραπευτικών ουσιών: Το διαδικτυακό αυτό πρόγραμμα λειτουργεί από το 2011, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει τα παρακάτω φάρμακα: διγοξίνη, φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό οξύ, φαινοβαρβιτάλη, βανκομυκίνη, ακετυλοσαλικυκικό οξύ, παρακεταμόλη και μεθοτρεξάτη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

5) Παράγοντες πήξεως

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από το 2013 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Χρόνος προθρομβίνης (PT), Χρόνος προθρομβίνης INR, Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT), Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT III) και Ινωδογόνο (Fibrinogen). Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

6) Πρόγραμμα ορμονών θυρεοειδούς:

Το πρόγραμμα των ορμονών του θυρεοειδούς λειτουργεί από το 2010, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παραμέτρους: TSH, FΤ3, FΤ4, T3, T4, TU, ATA, ATG και TBG. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

7) Ορμόνες Αναπαραγωγής και δείκτες αναιμίας

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από το 2012 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: FSH, LH, Οιστραδιόλη, Προγεστερόνη, Προλακτίνη, Τεστοστερόνη, HCG (Χοριακή Γοναδοτροπίνη), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), Κορτιζόλη, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12, Φυλλικό οξύ και Τρανσφερίνη. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

8) Δείκτες Νεοπλασίας (Καρκινικοί Δείκτες)

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από το 2012 αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: PSA, Free PSA, CEA (καρκινοεμβρυικό αντιγόνο), Α-φετοπρωτεΐνη (AFP), CA 125, CA 15-3, CA 19-9, β2-μικροσφαιρίνη και TMAB. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

9) Πρόγραμμα Ειδικών Πρωτεϊνών

Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει από το 2015 και περιλαμβάνει τις παραμέτρους: ASTO, CRP, Ρευματοειδής παράγοντας (RF), Τρανσφερίνη, Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4), καθώς και Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12 και Φυλλικό οξύ. Το σύνολο των δειγμάτων που αποστέλλονται είναι 12 ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

10)Πρόγραμμα Ανοσολογικών Παραμέτρων (αποτελείται απο 2 υποπρογράμματα)

Το υποπρόγραμμα των συστηματικών αυτοαντισωμάτων, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικό δείγμα από μοναδικό δότη, περιλαμβάνει τις παραμέτρους: Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ANA), Αντιμιτοχονδριακά Αντισώματα (AMA) Αντισώματα έναντι dsDNA, Αντισώματα έναντι ENA (SS-A, SS-B, RNP, Sm), Αντισώματα έναντι Σκληροδέρματος (Scl-70), ), Αντισώματα ΕΝΑ Jo1, Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης I (β2GPI) IgG & IgΜ και Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης (αCL) IgG & IgM, και
Το υποπρόγραμμα των ποσοτικών ανοσολογικών παραμέτρων, το οποίο χρησιμοποιεί το δείγμα των ανοσοχημικών παραμέτρων,  περιλαμβάνει τις παραμέτρους:  Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (Α-TPO, Α-TG), Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), Παράγοντες Συμπληρώματος ορού (C3, C4) και Ρευματοειδής παράγοντας (RF).
Συνολικά τα δείγματα που αποστέλλονται είναι 24 ανά έτος (12 για κάθε υποπρόγραμμα) και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

11) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων Ι (TORCH)

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2017 και περιλαμβάνει: Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgG & IgΜ, του Κυτταρομεγαλοϊού IgG & IgΜ, της Ερυθράς IgG & IgΜ και των ιών του απλού έρπητα 1 & 2 IgG & IgΜ. Αποστέλλονται 12 δείγματα ανά έτος και οι αναλύσεις γίνονται ανά δίμηνο.

12) Πρόγραμμα ορολογικών παραμέτρων ΙI (Σε συνεργασία με το MCA Lab Ολλανδίας)

Το πρόγραμμα λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2017 και περιλαμβάνει το Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), τα αντισώματα της Ηπατίτιδας B (Anti-HBc, Anti-HBs), της Ηπατίτιδας C, των ιών HIV & HTLV και της σύφιλης (αντιτρεπονυμικά), που είναι οι παράμετροι του ορολογικού ελέγχου ο οποίος γίνεται και στις Αιμοδοσίες, θα διατίθεται δε στην Ελλάδα σε συνεργασία με το MCA Lab της Ολλανδίας. Οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο (4 αποστολές/έτος). Σε κάθε αποστολή και για κάθε παράμετρο υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα προς μέτρηση (ένα αρνητικό, ένα έντονα θετικό και τέσσερα με ενδιάμεσες συγκεντρώσεις). Η χρέωση γίνεται ανά παράμετρο (μία έως και επτά) και ανά αποστολή (μία έως τέσσερις). H ελάχιστη χρέωση 95,00 + 22,80 (ΦΠΑ) = 117,80 € καλύπτει μία παράμετρο και μία αποστολή και αντιστοιχεί στα 6 διαφορετικά επίπεδα μετρήσεων της παραμέτρου που παραγγέλθηκε, ενώ για περισσότερες παραμέτρους ή/και αποστολές, η χρέωση αυξάνει αναλογικά: Για παράδειγμα, αν επιλέξετε τέσσερις παραμέτρους (από τις επτά) και δύο αποστολές (από τις τέσσερις), η χρέωση θα είναι 95 x 4 x 2 = 760,00 + 182,40 (ΦΠΑ) = 942,40 €.

13) Πρόγραμμα 25-ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (25OHD) σε συνεργασία με το DEQAS UK

Λειτουργεί από το 2015. Αποστέλλονται 20 δείγματα ανά έτος (Απρίλιος 2020-Μάρτιος 2021) και οι αναλύσεις γίνονται ανά τρίμηνο.

14) Πρόγραμμα Ανίχνευσης Μεταλλάξεων Γονιδίου EGFR στο ανθρώπινο πλάσμα (υγρή βιοψία) – ROCHE COBAS II

Λειτουργεί από το 2018. Αποστέλλονται 10 δείγματα σε 1 αποστολή ανά έτος, σε ξηρό πάγο.

Τα υλικά ελέγχου παράγονται με βάση τις προδιαγραφές του ΕΣΕΑΠ από αξιολογημένους και τεχνικά ικανούς υπεργολάβους.


Ε 310-1/2